Επιλογή Σελίδας

ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΑΜΠΟΥΛΑ ACTIVYL ΠΙΠΕΤΑ ΓΑΤΑΣ

Η αντιπαρασικη αμπουλα activyl πιπετα γατας για πρόληψη και θεραπεία των προσβολών με ψύλλους


Διαθεσιμότητα:  

Διαθέσιμο

Περιγραφή

Αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας

Αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας 

Activyl 100 mg διάλυμα επίχυσης μικρής γατας Activyl 200 mg διάλυμα επίχυσης μεγάλης γατας indoxacarb

ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικό συστατικό:
Κάθε ml περιέχει 195 mg indoxacarb.
Κάθε αμπούλα του Activyl περιέχει:  

  Όγκος (ml)  Indoxacarb (mg)
Activyl διάλυμα επίχυσης για μικρές γάτες 0,51 100
Activyl διάλυμα επίχυσης για μεγάλες γάτες 1,03 200

Επίσης περιέχει isopropyl alcohol 354 mg/ml.

Διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο διάλυμα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας είναι κατάλληλη για τη πρόληψη
και θεραπεία των προσβολών με ψύλλους (Ctenocephalides felis).
Η αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα θεραπευτικής στρατηγικής
κατά της αλλεργικής από ψύλλους δερματίτιδας (FAD).
Τα αναπτυσσόμενα στάδια των ψύλλων στο άμεσο περιβάλλον του ζώου θανατώνονται μετά από επαφή με ζώα που έχουν θεραπευθεί με Activyl.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε σπάνιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί νευρολογικά συμπτώματα
(π.χ. έλλειψη συντονισμού, τρόμος, αταξία, σπασμοί, μυδρίαση και διαταραχή της όρασης).
Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν στις γάτες περιλαμβάνουν σπάνιες περιπτώσεις
έμετο ή πολύ σπάνιες περιπτώσεις ανορεξία, λήθαργο, υπερκινητικότητα και κραυγές.
Όλα τα συμπτώματα είναι γενικά αναστρέψιμα μετά από υποστηρικτική θεραπεία.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μία σύντομη περίοδος υπέρμετρης σιαλόρροιας,
εάν η γατα γλύψει την περιοχή εφαρμογής αμέσως μετά τη θεραπεία.
Αυτό δεν είναι ένδειξη τοξίκωσης και εξαφανίζεται εντός λίγων λεπτών χωρίς θεραπεία.

Η σωστή εφαρμογή (βλέπετε παράγραφο Οδηγίες σωστής χρήσης) ελαχιστοποιεί τη λείξη στο σημείο εφαρμογής.
Σπάνια, είναι δυνατόν να εμφανισθούν αντιδράσεις στη θέση εφαρμογής,
όπως παροδικός κνησμός, ερύθημα, αλωπεκία ή δερματίτιδα.
Τα συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν χωρίς θεραπεία.
Η εφαρμογή  της αντιπαρασικης αμπουλας activyl πιπετας γατας είναι δυνατόν να προκαλέσει τοπική,
προσωρινή λιπαρή εμφάνιση ή συγκόλληση τριχών στο σημείο εφαρμογής.
Είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ένα ξηρό λευκό υπόλειμμα.
Αυτό είναι φυσιολογικό και σε γενικές γραμμές υποχωρει εντός δύο ημερών μετά την εφαρμογή.
Οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα της Activyl αντιπαρασιτικη αμπουλα.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

– πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)

– συχνή (περισσότερο του 1 αλλά λιγότερο 10 ζώων στα 100 ζώα)

– μη συνηθισμένη ((περισσότερο του 1 αλλά λιγότερο 10 ζώων στα 1000 ζώα)

– σπάνια (περισσότερο του 1 αλλά λιγότερο 10 ζώων στα 10.000 ζώα)

– πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρο σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ    Γάτες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η συνιστώμενη δοσολογία γατας είναι 25 mg ινδοξακάρβης/kg σωματικού βάρους, ισοδύναμης προς 0,128 ml/kg σωματικού βάρους.
Ο ακόλουθος πίνακας προσδιορίζει το μέγεθος της αμπούλας που χρησιμοποιείται ανάλογως του βάρους της γατας:

Βάρος της γάτας (kg) Μέγεθος αμπούλας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
≤ 4 Activyl 100 mg διάλυμα επίχυσης μικρης γατας
>4 Activyl 200 mg διάλυμα επίχυσης μεγαλης γατας

Μετά από μία και μόνη εφαρμογή, το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν
αποτρέπει την περαιτέρω προσβολή από ψύλλους για τουλάχιστον 4 εβδομάδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ανοίξτε ένα φάκελο – βγάλτε την αμπούλα.

Βήμα 1: Το ζώο πρέπει να είναι όρθιο για εύκολη εφαρμογή.
Με ένα χέρι κρατήστε την αμπούλα σε όρθια θέση μακριά από το πρόσωπό σας και με το άλλο χέρι
ανοίξτε το άκρο της λυγίζοντας τη προς τα μπροστά και διπλώνοντάς την προς τα πίσω.

Βήμα 2: Διαχωρίστε το τρίχωμα μέχρι να εμφανισθεί το δέρμα και τοποθετήστε το άκρο της αμπούλας
πάνω στο δέρμα στη βάση του κρανίου, όπου κάθε γάτα δεν μπορεί να το γλύψει.
Πιέστε σταθερά την αμπούλα εφαρμόζοντας ολόκληρο το περιεχόμενο στο δέρμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ   Δεν ισχύει.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας πρέπει να φυλάσσεται σε θέση,
την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί,
τη μεμβράνη ή την αμπούλα μετά EXP.
ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.
Φυλάσσετε στoν αρχικό περιέκτη, για να το προστατεύσετε από την υγρασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος στόχος

Η ασφάλεια δεν έχει αποδειχθεί σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 8 εβδομάδων.
& δεν έχει αποδειχθεί σε γάτες που ζυγίζουν λιγότερο από 0,6 kg

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για εφαρμογή της δόση σε περιοχή της γατας που
δεν μπορεί να γλύψει και διασφαλίστε πως οι γατες δεν γλύφονται μεταξύ τους αμέσως
μετά την θεραπεία & ότι η αμπουλα ή χορηγούμενη δοσολογία
δεν έρχεται σε επαφή με τα μάτια της θεραπευόμενης γατας και /ή με άλλη.
Το προϊόν παραμένει δραστικό μετά από πλύσιμο σαμπουάν, εμβάπτιση νερού
(κολύμπι, μπάνιο) & έκθεση στον ήλιο.
Παρόλα αυτά, μην επιτρέπεται στα ζώα κολυμπι ή πλυσιμο με σαμπουάν εντός 48 ωρών μετά την θεραπεία
με Activyl αντιπαρασιτικη αμπουλα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Φυλάσσετε Activyl στο φακελάκι μέχρι τη χρήση.
Το προϊόν είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
Φυλάσσετε μακριά από πηγές θέρμανσης, σπινθήρες, ανοικτή φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Το προϊόν περιέχει ινδοξακάρβη.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην ινδοξακάρβη πρέπει να μην χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό.
Πλύνετε τα χέρια αμέσως μετά τη χρήση.
Επειδή η συγκεκριμένη αμπουλα είναι δυνατόν να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό των ματιών,
αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Εάν αυτό συμβεί, ξεπλύνετε αργά και προσεκτικά με νερό.
Μην χειρίζεστε ζώα που έχουν θεραπευθεί πρόσφατα, έως να στεγνώσει το σημείο εφαρμογής.
Οι συσκευασίες είναι ασφαλείς για παιδιά. Φυλάσσετε την χρησιμοποιημένη αμπουλα κάπου,
οπου δεν βλέπουν – προσεγγίζουν παιδιά.

Εγκυμοσύνη & αντιπαρασιτικη αμπουλα Activyl γατας
Δεν χρησιμοποιείται καθόλη την διάρκεια της κύησης της γατας.

Γαλουχία
Δεν συνιστάται χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας της γατας.

Γονιμότητα

Η αμπουλα δεν χρησιμοποιείται στα ζώα αναπαραγωγής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Η αντιπαρασιτικη αμπουλα Activyl δεν πρέπει εισέρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα.
Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας περι τρόπου απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Λεπτομερείς πληροφορίες αντιπαρασιτικη αμπουλα Activyl
διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ίσως δεν κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα αντιπαρασιτικη αμπουλα,
παρακαλείσθε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Υπάρχουν κουτιά με 1 αμπουλα,  4   6 αμπούλες.

Η αντιπαρασιτικη αμπουλα activyl πιπετα γατας χορηγείται κατόπιν ιατρικής συνταγής από κτηνίατρο

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος αποστολής με ογκοχρέωση 0,1 kg
Εταιρία

Bayer