Επιλογή Σελίδας

APOQUEL ΧΑΠΙΑ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

Apoquel χαπια σκυλων για αλλεργικη δερματιτιδα – ατοπικη δερματιτιδα


Διαθεσιμότητα:  

Διαθέσιμο

Περιγραφή

Apoquel χαπια σκυλων για αλλεργικη δερματιτιδα – ατοπικη δερματιτιδα

Τα Apoquel χαπια σκυλων για αλλεργικη δερματιτιδα – ατοπικη δερματιτιδα

APOQUEL 3.6 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο σκυλων
                  5.4 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο σκυλων
                 16 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο σκυλων

Αντιμετώπιση του κνησμού που σχετίζεται με αλλεργική δερματίτιδα σε σκύλους.
 Αντιμετώπιση των κλινικών συμπτωμάτων της ατοπικής δερματίτιδας σε σκύλους.

Αντενδείξεις Apoquel χαπια σκυλων για αλλεργικη δερματιτιδα – ατοπικη δερματιτιδα
Να μη χρησιμοποιείται
σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα
έκδοχα.
σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών ή λιγότερο από 3 kg σωματικού
βάρους.
σκυλων με ενδείξεις καταστολής του ανοσοποιητικού, όπως υπερφλοιοεπινεφριδισμός
ή ενδείξεις ανάπτυξης κακοήθους νεοπλασίας καθώς η δραστική ουσία
δεν έχει αξιολογηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις.

Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Δεν έχει αποδειχθεί η ασφάλεια του Apoquel προϊόντος κατά τη διάρκεια της
κύησης – της γαλουχίας, ή της αναπαραγωγής των αρσενικών σκυλων επομένως η χρήση του δε
συνιστάται κατά τη διάρκεια της κύησης,  γαλουχίας, ή σε αρσενικούς σκύλους που προορίζονται
για αναπαραγωγή.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις Apoquel κατά τη χρήση σε ζώα
Το οclacitinib δρα ρυθμίζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα αυξάνοντας την ευαισθησία σε λοιμώξεις
και επιδεινώνοντας καταστάσεις νεοπλασίας. Επομένως σκύλοι που λαμβάνουν δισκία APOQUEL θα
πρέπει, να παρακολουθούνται για την ανάπτυξη λοιμώξεων και νεοπλασιών.
Κατά την αντιμετώπιση με Apoquel του κνησμού που σχετίζεται με αλλεργική δερματίτιδα με oclacitinib, πρέπει
να διερευνηθούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν υποκείμενα αιτία (π.χ. αλλεργική από ψύλλους
δερματίτιδα, δερματίτιδα εξ επαφής, τροφική αλλεργία). Επιπλέον, σε περιπτώσεις αλλεργικής
δερματίτιδας και ατοπικής δερματίτιδας, συνιστάται η διερεύνηση και θεραπεία δευτερογενών
επιπλοκών, όπως μολύνσεις από βακτήρια, μύκητες ή παράσιτα (π.χ. ψύλλους και ψώρα).

Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα επίδρασης για ορισμένες κλινικοπαθολογικές παραμέτρους (βλ.
παράγραφο 6) συνιστάται περιοδικός έλεγχος με γενική εξέταση αίματος και βιοχημικών δεικτών
στον ορό όταν τα σκυλιά βρίσκονται με μακροχρόνια θεραπεία Apoquel.
«Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το Apoquel σκυλων

Πλένετε τα χέρια μετά τη χορήγηση.

Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει κατάποση Apoquel να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να
επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του Apoquel

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Apoquel χαπια σκυλων για αλλεργικη δερματιτιδα – ατοπικη δερματιτιδα
Για χορήγηση από το στόμα.
Δοσολογία και θεραπευτικό σχήμα:
Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 0,4 έως 0,6 mg oclacitinib / kg σωματικού βάρους, χορηγούμενη
από το στόμα, δύο φορές ημερησίως για μέχρι 14 ημέρες.
5
Για τη θεραπεία συντήρησης, η ίδια δόση (0,4 έως 0,6 mg oclacitinib / kg σωματικού βάρους), θα
πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται μόνο μία φορά την ημέρα. Η απόφαση για μακροπρόθεσμη
θεραπεία συντήρησης πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση της σχέσης οφέλους – κινδύνου κατά
περίπτωση.
Αυτά τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν μαζί ή χωρίς τροφή.
Ο πίνακας με τις δόσεις παρακάτω παρουσιάζει τον αριθμό των δισκίων που απαιτούνται. Οι
ταμπλέτες κόβονται εύκολα στη μέση κατά μήκος της εγκοπής.

Αναλυτικά το επίσημο φύλλο οδηγιών θα το βρείτε ΕΔΩ

Τα Apoquel χαπια σκυλων για αλλεργικη δερματιτιδα – ατοπικη δερματιτιδα χορηγούνται κατόπιν συνταγής κτηνιάτρων που έχουν διαγνώσει την πάθηση