Επιλογή Σελίδας

CARDALIS ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Κωδικός:

Cardalis φαρμακο για καρδιοπαθεια σκυλου


Επιλέξτε Βάρος
This option is required
2,5mg/20mg
Clear selection
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Cardalis φαρμακο για καρδιοπαθεια σκυλου

Το Cardalis φαρμακο για καρδιοπαθεια σκυλου

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Cardalis 2,5 mg/20 mg δισκία για σκύλους
Cardalis 5 mg/40 mg δισκία για σκύλους
.           10 mg/80 mg δισκία για σκύλους

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Δραστικά συστατικά:
Κάθε δισκίο περιέχει:
Βεναζεπρίλη υδροχλωρική (benazepril HCl)
Σπειρονολακτόνη (spironolactone)

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις, προσδιορίζοντας τα είδη ζώων
Για τη θεραπεία της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας των σκύλων που οφείλεται σε χρόνια
εκφυλιστική βαλβιδοπάθεια (με την κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία με διουρητικά).
4.3 Αντενδείξεις
Να μη χορηγείται κατά την κύηση και τη γαλουχία (βλέπετε κεφάλαιο 4.7).
Να μη χορηγείται σε σκύλους που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
αναπαραγωγή.
Να μη χορηγείται σε σκύλους με υποφλοιοεπινεφριδισμό, υπερκαλιαιμία ή υπονατριαιμία.
Να μη χορηγείται σε συνδυασμό με Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ) σε σκύλους
με νεφρική ανεπάρκεια.
Να μη χορηγείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στους αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της
Αγγειοτενσίνης (αναστολείς ΜΕΑ) ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας που οφείλεται σε αορτική ή πνευμονική
στένωση.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου
Καμία.

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Πριν την εφαρμογή της θεραπείας με βεναζεπρίλη και σπειρονολακτόνη θα πρέπει να ελέγχονται η
νεφρική λειτουργία και το κάλιο στον ορό του αίματος, ειδικά σε σκύλους με υποφλοιοεπινεφριδισμό,
υπερκαλιαιμία ή υπονατριαιμία. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, στις κλινικές μελέτες που
διεξήχθησαν σε σκύλους με το συνδυασμό αυτό δεν παρατηρήθηκαν αυξημένα περιστατικά
υπερκαλιαιμίας. Ωστόσο, σε σκύλους με νεφρική βλάβη συνιστάται τακτική παρακολούθηση της
νεφρικής λειτουργίας και του καλίου στον ορό του αίματος, καθώς παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο
υπερκαλιαιμίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αυτό το προϊόν.
Καθώς η σπειρονολακτόνη έχει αντιανδρογόνο δράση, δεν συνιστάται η χορήγηση του κτηνιατρικού
φαρμακευτικού προϊόντος σε αναπτυσσόμενους σκύλους.
Επειδή η σπειρονολακτόνη υφίσταται εκτεταμένη ηπατική βιομετατροπή, να χορηγείται με προσοχή
σε σκύλους με ηπατική βλάβη.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό
προϊόν σε ζώα
Πλύνετε τα χέρια μετά το χειρισμό του προϊόντος.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη βεναζεπρίλη ή τη σπειρονολακτόνη θα πρέπει να αποφεύγουν
την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα μη λάβουν από το στόμα κατά λάθος το προϊόν,
διότι οι αναστολείς ΜΕΑ έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κυοφορίας στον
άνθρωπο.
Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης των δισκίων, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε
στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης.

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Συχνά σε αρσενικούς σκύλους που θεραπεύονται με σπειρονολακτόνη παρατηρείται ατροφία του
προστάτη, η οποία είναι αναστρέψιμη.

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία
Να μη χορηγείται σε ζώα που κυοφορούν ή γαλουχούν. Μελέτες σε ζώα εργαστηρίου (επίμυς) έδειξαν
εμβρυοτοξική δράση (εμβρυϊκή διαμαρτία διάπλασης του ουροποιητικού) της βεναζεπρίλης σε δόσεις
μη τοξικές για τη μητέρα.

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Φουροσεμίδη χορηγήθηκε με το συνδυασμό βεναζεπρίλη υδροχλωρική και σπειρονολακτόνη σε
σκύλους με καρδιακή ανεπάρκεια χωρίς κλινική ένδειξη εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.
Η ταυτόχρονη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος με άλλους αντι-υπερτασικούς
παράγοντες (π.χ. αναστολείς των διαύλων ασβεστίου, β-αναστολείς ή διουρητικά), αναισθητικά ή
ηρεμιστικά μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε επιπλέον υποτασικά αποτελέσματα.

ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΔΩ

Το Cardalis φαρμακο για καρδιοπαθεια σκυλου διαθεσιμη στο κτηνιατρειο μας

Επιπλέον πληροφορίες

Είδος

Καρδιοπάθεια

Εταιρία

Ceva

Βάρος

2,5mg/20mg, 5mg/40mg